Bộ tời cửa cuốn AC

Thông số chi tiết
Mã sản phẩm: Bộ tời cửa cuốn AC

Có thể dùng mô tơ AC cho cửa cuốn tấm liền – BossRM – Robust * Tùy theo trọng lượng cửa thực tế để tính sức nâng Mô tơ phù hợp

Liên hệ báo giá: 090 1771 292
Liên hệ tư vấn
Mã: Bộ tời cửa cuốn AC Danh mục: